Covid-19 Immunitetstest

Påvisar både genomgången covid-19-infektion (IgG) och immunitet för Covid-19 (NAb). Testet mäter både IgG antikroppar och neutraliserande antikroppar, NAb.
Svar på 25 min.

COVID-19 Neutraliserande antikroppstest

COVID-19 Neutraliserande antikroppstest

Upptäcker NAb som blockerar RBD-ACE2-interaktion. Det nya coronaviruset från 2019 (SARS-CoV-2) har flera strukturella proteiner, inklusive spike (S), hölje (E), membran (M) och nukleokapsid (N). S-proteinet innehåller en receptorbindande domän (RBD), som kan känna igen cellytreceptorn, angiotensinkonverterande enzym-2 (ACE2).

Neutraliserande antikroppar (NAb) blockerar interaktionen mellan den receptorbindande domänen (RBD) för Sars- CoV2-spikproteinet med ACE2-cellytreceptorn. Nivån av NAb kan därför användas för att analysera en patients immunitet mot framtida SARS-CoV-2-infektion.Covid-19 Snabbtest neutraliserande antikroppar

Allmänt om immunsvar vid covid-19-infektion


Vid de flesta virusinfektioner byggs det upp en immunitet, ett skydd mot viruset efter genomgången infektion. Det är flera olika funktioner i immunförsvaret som samarbetar för att bekämpa infektionen och bygga upp immuniteten.

Utöver skyddande neutraliserande antikroppar bidrar även andra delar av immunförsvaret, som det cellmedierade försvaret genom ex produktion av T-celler och av kroppsegna substanser som cytokiner.

En del av de antikroppar som bildas är så kallade neutraliserande antikroppar (NAb) som binder sig till viruset och förhindrar att viruset tar sig in i cellerna. Den samlade antikroppsproduktion som startar inom en eller några veckor från det att en person genomgår en virusinfektion kommer över tid att sjunka och då försämras också skyddet mot att återinsjukna i covid-19.

Ofta utvecklar även kroppens immunförsvar ett minne som känner igen samma typ av virus om personen utsätts för det igen. Kroppen kan då snabbt påbörja en produktion av antikroppar igen. Utifrån vad man vet i dagsläget om covid-19 är det inte helt klarlagt i vilken utsträckning ett generellt antikroppssvar med IgG antikroppar resulterar i immunitet eller hur länge immuniteten kvarstår.Allmänt om immunsvar vid covid-19-infektion

Intresserade av att beställa?

Intresserad av att beställa? Testerna finns i lager för omgående leverans.


BESTÄLL IDAG

Antikroppar som kan mätas efter covid-19-infektionFram till nu har det funnits två typer av Covid-19-antikroppar som man enkelt har kunnat mäta i kommersiella snabbtester, IgM och och IgG.IgM-antikroppar


Dessa antikroppar utvecklas tidigt i sjukdomsförloppet, inom 5-7 dagar. Specificiteten respektive sensitiviteten för IgM-tester för SARS-CoV-2 är inte helt utredd men specificiteten är lägre än för IgG-antikroppar. IgM antikroppar kan kvarstå efter symptom- och smittfrihet vilket kan göra att personer är IgM-positiva utan att ha aktiv sjukdom. IgM svar bedöms därför i nuläget ha begränsat värde både för påvisande av pågående infektion och immunitet.IgG-antikropparVid allmän testning av antikroppar efter genomgången infektion med Covid-19 utgår man främst ifrån de antikroppar som kvarstår länge, IgG-antikropparna. Dessa kan främst bevisa att man har haft en Covid-19 infektion, men kan i sig själva inte alltid ge besked om nivån på immuniteten (skyddet att återinsjukna), särskilt vid låga nivåer av IgG. Det är inte alla som infekterats av Sars-CoV-2 som utvecklar mätbara nivåer av IgG-antikroppar särskilt om man haft en mild infektion.

IgG antikroppar uppträder efter tidigast en vecka från infektionsdebut men oftast runt 3-4 veckor efter infektionsdebut. I de fall man har eller har haft symtom som stämmer för covid- 19 bör man av den anledningen vänta minst två veckor efter tillfrisknande innan man gör ett antikroppstest.

I nuläget bedöms svaret från ett positivt antikroppstest med IgG-antikroppar främst utgöra ett mått på att en person har genomgått covid-19-infektion och bör inte ses som ett direkt mått på immunitet.Neutraliserande antikroppar, NAb


Neutraliserande antikroppar – vanligtvis förkortat NAb, är de antikroppar som inaktiverar och binder Covid-19 viruset. Dessa antikroppar har fram till nu endast kunnat mätas i laboratoriemiljö.

En neutraliserande antikropp (NAb) är en antikropp som specifikt binder sig till viruset där de spelar viktiga roller i infektionsmekanismen och därmed försvarar en cell från en patogen eller infektiös partikel. Det är först när man undersöker närvaron av de neutraliserande antikropparna hos en person som immuniteten kan avgöras.

NAb-tester är en nyhet som bättre kan förutsäga en persons immunitet (skydd) mot framtida återinfektioner av SARS-CoV-2, jämfört med traditionella antikroppstester (IgM/IgG). Det gäller oavsett om man har varit sjuk med Covid-19 eller om man har vaccinerats för Covid-19.

Så småningom kommer förhoppningsvis Covid-19 pandemin att avta och upphöra och att då bedöma en människas eller en befolknings immunitet kommer därför blir mer och mer viktigt. Därför kommer neutraliserande antikroppstester sannolikt att bli en ny social norm i tiden efter covid-19.