Covid-19 antigen test (snabbtest) 25-pack

4500kr

Testet påvisar pågående infektion med Covid-19 och visar om man är sjuk i Covid-19. Svar på plats inom 15 minuter.
This item added to your cart successfully.
View your cartOBS! Notera att det här är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD), alltså ej ett självtest. 

Det krävs att testet utförs av utbildad vårdpersonal. Patientnära analyser behöver göras inom hälso- och sjukvårdens regi av personal som är utbildad i provtagning och tolkning av resultat. Utvärdering och löpande kvalitetssäkring av SARS-CoV-2 antikroppstester bör utföras av eller i samråd med klinisk mikrobiologisk expertis. Legala aspekter för att säkerställa patientsäkerheten som till exempel krav på ledningssystem, journalföring, legitimerad personal inklusive läkare och anmälan av verksamheten till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) måste beaktas.

Testet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för prestandakrav av antigentester. 

Säljes i 25-pack med en bufferflaska som räcker till samtliga test i förpackningen.

Vad ingår?

Testerna levereras komplett med utrustning som krävs för att utföra och analysera testet. Detta ingår:

  • Testkassett
  • Steril provtagningspinne
  • Buffervätska
  • Uppsamlingsrör
  • Arbetsstation för provrör
  • Svensk bruksanvisning

Information om Covid-19 antigentest AG

Lifelab erbjuder ett antigentest för Covid-19 som är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD). Testet mäter antigener och påvisar pågående Covid-19 sjukdom. Snabbtestet är CE-märkt och godkänt för att användas på den Europeiska marknaden.

Tillverkare:

Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd

Vill ni göra större beställningar?

Önskar ni beställa större volymer kontaktar ni oss istället så får ni en offert.