Covid-19 antigen test (snabbtest) 25-pack

4995kr

Just nu högt tryck på vårt lager, vilket innebär leveranstid på 2-3 arbetsdagar. 
This item added to your cart successfully.
View your cartSensitivitet 95,52% och specificitet på 100% vilket ligger över Folkhälsomyndighetens riktlinjer för prestandakrav av antigentester. 

Säljes i 25-pack.

OBS! Notera att det här är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD), alltså ej ett självtest. 

Det krävs att testet utförs av utbildad vårdpersonal. Patientnära analyser behöver göras inom hälso- och sjukvårdens regi av personal som är utbildad i provtagning och tolkning av resultat. Utvärdering och löpande kvalitetssäkring av SARS-CoV-2 antikroppstester bör utföras av eller i samråd med klinisk mikrobiologisk expertis. Legala aspekter för att säkerställa patientsäkerheten som till exempel krav på ledningssystem, journalföring, legitimerad personal inklusive läkare och anmälan av verksamheten till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) måste beaktas.

Vad ingår?

Testerna levereras komplett med utrustning som krävs för att utföra och analysera testet. Detta ingår:

  • Testkassett
  • Steril provtagningspinne
  • Buffervätska
  • Uppsamlingsrör
  • Svensk bruksanvisning

Information om Covid-19 antigentest AG

Lifelab erbjuder ett anttigentest för Covid-19 som är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD). Testet mäter antigener och påvisar pågående Covid-19 sjukdom. Snabbtestet är CE-märkt och godkänt för att användas på den Europeiska marknaden.

Vill ni göra större beställningar?

Önskar ni beställa större volymer kontaktar ni oss istället så får ni en offert.