Covid-19 antigen test (snabbtest) 1st

200kr

Resultat inom 15 minuter. 
This item added to your cart successfully.
View your cartSensitivitet 90% och specificitet på 99,8%. Säljes styckvis. 

OBS! Notera att det här är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD), alltså ej ett självtest. 

Det krävs att testet utförs av utbildad vårdpersonal. Patientnära analyser behöver göras inom hälso- och sjukvårdens regi av personal som är utbildad i provtagning och tolkning av resultat. Utvärdering och löpande kvalitetssäkring av SARS-CoV-2 antikroppstester bör utföras av eller i samråd med klinisk mikrobiologisk expertis. Legala aspekter för att säkerställa patientsäkerheten som till exempel krav på ledningssystem, journalföring, legitimerad personal inklusive läkare och anmälan av verksamheten till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) måste beaktas.

Testet finns i lager och skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar med Postnord.

Vad ingår?

Testerna levereras styckvis med komplett utrustning som krävs för att utföra och analysera testet. Detta ingår:

 

Testkassett

Steril provtagningspinne

Buffervätska

Uppsamlingsrör

Svensk bruksanvisning

Information om Covid-19 antigentest Ag

Lifelab erbjuder ett anttigentest för Covid-19 som är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD). Testet mäter antigener och påvisar pågående Covid-19 sjukdom. Snabbtestet är CE-märkt och godkänt för att användas på den Europeiska marknaden.

 

Större volymer till kliniker / mottagningar / företag

Önskar ni beställa större volymer kontaktar ni oss istället för offert.