Om Lifelab

Om Lifelab


Hjälper hälso- och sjukvården i Sverige att minska effekterna av Coronapandemin

Hjälper hälso- och sjukvården i Sverige att minska effekterna av Coronapandemin
TRYGGHET FÖR DIG SOM KUND

Certifierat vårdföretag


Som kund kan du vara trygg med Lifelab. Vi är ett certifierat och auktoriserat vårdföretag enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt uppdrag är att erbjuda lösningar för att motverka smittspridning och skapa tryggare arbetsplatser. Vår samlade vårderfarenhet ger oss många fördelar i den osäkerhet som nu råder i samhället.

Certifierat vårdföretag

Om Lifelab

Om oss


Lifelab startades av Kalle Jung, Henrik Larsson och Rickard Abrahamsson i syfte att göra något för att hjälpa hälso- och sjukvården i Sverige att minska effekterna av Coronapandemin. Tack vare att Kalle och Henrik varit verksamma i vårdbemanningsbranschen i över 10 år har vi viktig kunskap och vetskap om sjukvård.

För oss kändes det därför självklart att tidigt kunna erbjuda alla våra sjuksköterskekollegor i vårt företag möjligheten att testa sig så de kunde veta om de haft Covid-19 eller ej. För alla oss som dagligen jobbar med att vårda de mest utsatta och sjuka i vårt samhälle är det förstås helt avgörande att känna sig trygg med att inte riskera sin egen hälsa.

Vi på Lifelab anser att det är nödvändigt att hjälpa till i den samhällskris som nu råder, främst pga två anledningar. För det första råder det stor ovisshet kring vilka som är eller har varit bärare av Covid-19 vilket ofta leder till dålig personal- och patientsäkerhet inom vård och äldreomsorg. För det andra befinner vi oss i en samhällsekonomisk kris där det gäller att bidra till att denna utveckling stannar av och inte blir värre.

Genom att tidigt kunna erbjuda våra ”egna” sjuksköterskor att testa sig för antikroppar mot Covid-19 insåg vi snabbt vilka positiva effekter resultaten av dessa tester har. Tack vare detta bestämde oss för att gå vidare och erbjuda hälso- och sjukvården i Norden samma kvalitativa antikroppstester (IVD) som redan idag finns och används brett runt om i världen.

Vi har även utökat sortimentet med kvalitativa antigentester för att mäta pågående Covid-19 sjukdom vilket nu är viktigt i många branscher och i samhället i övrigt.

Kalle Jung

Är utbildad intensivvårdssjuksköterska sedan 2003 och allmänsjuksköterska sedan 1999. Har mångårig erfarenhet från både offentlig och privat sjukvård i Sverige och Norge. Har lång erfarenhet som sjuksköterska, konsultchef och rekryteringschef i bemanningsbranschen.

Henrik Larsson

Är utbildad ekonom. Har erfarenhet från bemanningsföretag inom vård sedan 1999. Arbetat med många funktioner inom branschen men främst inom ekonomi, systemadministration och projektledning.

Rickard Abrahamsson

Utbildad inom marknadsföring i Göteborg. Startade sin första Internetbutik 2004 och har sedan dess byggt upp ett nätverk i Asien som kommer till användning i rådande tider.