Om Lifelab

Om Lifelab


Hjälper hälso- och sjukvården i Sverige att minska effekterna av Coronapandemin

Hjälper hälso- och sjukvården i Sverige att minska effekterna av Coronapandemin




Om Lifelab

Om oss


Lifelab startades av Kalle Jung, Henrik Larsson och Rickard Abrahamsson i syfte att göra något för att hjälpa hälso- och sjukvården i Sverige att minska effekterna av Coronapandemin. Tack vare att Kalle och Henrik varit verksamma i vårdbemanningsbranschen i över 10 år har vi viktig kunskap och vetskap om sjukvård.

För oss kändes det därför självklart att tidigt kunna erbjuda alla våra sjuksköterskekollegor i vårt företag möjligheten att testa sig så de kunde veta om de haft Covid-19 eller ej. För alla oss som dagligen jobbar med att vårda de mest utsatta och sjuka i vårt samhälle är det förstås helt avgörande att känna sig trygg med att inte riskera sin egen hälsa.

Vi på Lifelab anser att det är nödvändigt att hjälpa till i den samhällskris som nu råder, främst pga två anledningar. För det första råder det stor ovisshet kring vilka som är eller har varit bärare av Covid-19 vilket ofta leder till dålig personal- och patientsäkerhet inom vård och äldreomsorg. För det andra befinner vi oss i en samhällsekonomisk kris där det gäller att bidra till att denna utveckling stannar av och inte blir värre.

Genom att tidigt kunna erbjuda våra ”egna” sjuksköterskor att testa sig för antikroppar mot Covid-19 insåg vi snabbt vilka positiva effekter resultaten av dessa tester har. Tack vare detta bestämde oss för att gå vidare och erbjuda hälso- och sjukvården i Norden samma kvalitativa antikroppstester (IVD) som redan idag finns och används brett runt om i världen.

Med hjälp av Rickards upparbetade kontakter i Kina har vi även skapat ett stort närverk med tillverkare av skyddsutrustning anpassat för sjukvården. Vi kommer därför i tillägg till antikroppstester även kunna erbjuda våra kunder möjlighet att beställa CE-märkt, testad och säker skyddsutrustning via oss i den omfattning som man ev har behov av.

I tider då det råder extrem brist på skyddsutrustning både i vårt land och i resten av världen känns även detta som en mycket viktig uppgift.

Kalle Jung

Är utbildad intensivvårdssjuksköterska sedan 2003 och allmänsjuksköterska sedan 1999. Har mångårig erfarenhet från både offentlig och privat sjukvård i Sverige och Norge. Har lång erfarenhet som sjuksköterska, konsultchef och rekryteringschef i bemanningsbranschen.

Henrik Larsson

Är utbildad ekonom. Har erfarenhet från bemanningsföretag inom vård sedan 1999. Arbetat med många funktioner inom branschen men främst inom ekonomi, systemadministration och projektledning.

Rickard Abrahamsson

Utbildad inom marknadsföring i Göteborg. Startade sin första Internetbutik 2004 och har sedan dess byggt upp ett nätverk i Asien som kommer till användning i rådande tider.