Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig till oss.

Frågor och svar

Frågor och svar


Frågorna är många så här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Hur genomförs testerna?

Testet genomförs av utbildad vårdpersonal. Vi säljer inga självtester. 

Hur säkert är testet?

Enligt tillverkaren är testets sensitivitet är 96.7% och testets specificitet är 98,9%. 

Den totala träffsäkerheten för testet om det utförs på rätt sätt och i rätt tidsintervall i sjukdomsförloppet är 95%. För att uppnå testets träffsäkerhet är det avgörande att man utför testet i rätt tidpunkt i infektionsförloppet!

För att inte få falska negativa resultat rekommenderar vi starkt att man totalt tar två test, där första testet tas 14 dagar efter inledande symtom och test två tas 21 dagar efter inledande symtom. Att testa vid två tillfällen ökar också träffsäkerheten för testet ännu mer! 

Tar man endast ett test bör man tidigast ta detta 21 dagar efter inledande symtom. 

OBS! Det är viktigt att INTE ta detta antikroppstest i akutfasen av Covid-19 sjukdom dvs under de första dagarna efter inledande symtom. Så tidigt i sjukdomsförloppet har kroppen inte börjat producera antikroppar!

Är Lifelabs antikroppstest CE märkt?

Ja, vårt test är CE-märkt. CE-märkning är en produktmärkning inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (överensstämmelse med EG-direktiven). För att en medicinteknisk produkt skall få säljas i EES-området krävs alltid CE-märkning.

Varför måste testet utföras av legitimerad vårdpersonal?

Därför att testet är ett sk IVD test (in vitro-diagnostik). Detta innebär att testet endast är avsett för professionellt bruk inom hälso- och sjukvården (sjukhus, vårdcentraler, äldreomsorg mm) och företag som har företagshälsovård. Det är viktigt att testet utförs på rätt sätt och att testresultatet tolkas och analyseras korrekt. 

Andra aspekter än bara testresultatet behöver tas med i analysen och rekommendationen framåt. Dessutom är testets CE-märkning endast giltigt om testet utförs av legitimerad vårdpersonal.

Hur vet jag om testet inte har fungerat?

Testkasseten innehåller en kontrollinje (C). Oavsett vilka antikroppar som existerar i provet ska C-linjen gå från att vara blå till röd, för att indikera att provet har förflyttats adekvat genom membranet. Om C-linjen inte ändrar färg indikerar det att testresultatet är ogiltigt. Upprepa isåfall testproceduren med en ny testkassett.

Vi har mottagit din förfrågan. Vi återkopplar inom kort.

Har du frågor om våra produkter, funderingar eller vad det nu kan vara så finns vi här för dig.

Välkommen till Lifelab.


Kungstorget 11
411 10 Göteborg
Sweden