Företag och Covid-19Företag och Covid-19


Reducera riskerna för smittspridning på er arbetsplats idag.

Reducera riskerna för smittspridning på er arbetsplats idag.
Tryggare tillvaro

Skapa en tryggare arbetsplats


En ständig oro över smittspridning råder på de flesta arbetsplatser. Men med rätt verktyg finns det en del att göra för att öka tryggheten. Med våra tester kan företag dels scanna personal för pågående Covid-19 sjukdom men även erbjuda att utföra antikroppstester för att se hur stor del av personalen som har antikroppar mot Covid-19.

Dels säkerställer man att personal på plats inte har pågående Covid-19 sjukdom men kan även får en uppfattning hur känslig man som företag är för eventuell smittspridning.

✔️ Kan utföras på plats

✔️ Snabbt och effektivt

✔️ Skapar trygghet

Testning för Covid-19

Vi kommer till er arbetsplats


Vi har sjuksköterskor som arbetar under ansvarig läkare. Kontakta oss om ni vill att vi kommer till er arbetsplats. Fördelen med det är att personalen kan vara kvar på arbetsplatsen och inte behöver åka till en klinik.

Provtagning och resultat på plats – inom 15 minuter.

Snabb provtagning

Snabb provtagning

Testet utförs av utbildad vårdpersonal.

Snabbt resultat

Snabbt resultat

Man får resultatet direkt på plats inom 15 minuter. Ingen resväg och ingen väntan.

Tillförlitligt test

Tillförlitligt test

Testerna är CE-märkta, har hög tillförlitlighet och uppfyller svensk medicinteknisk lagstiftning.

Passar de flesta företagen

Vi hjälper företag i många branscher


Alla företag vill såklart förhindra smittspridning oavsett om man arbetar på kontor, i fabrik, på båt, på en byggarbetsplats eller vad det nu kan vara. Överallt där man har kollegor finns risk för smittspridning.

Fördelen med antigentester är att man kan upptäcka covid-19 i ett tidigt skede, prestandan hos antigentester är bättre om de används tidigt i infektionsförloppet, strax innan symtom uppträder och inom den första veckan av sjukdom med symtom enligt Folkhälsomyndigheten.

Det är därför det blivit populärt för företag med kritiska verksamheter att man då kan hitta personer i personalen som är positiva innan de ibland har symtom men när de även smittar.

Fördelarna är många inför exempelvis personalsammankomster, efter resor eller efter en tids hemarbete. Även bra inför event, mediaproduktion etc.

Hör av er till oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa er verksamhet.

Vi hjälper företag i många branscher

Intresseanmälan företagstjänster


Vill ni ha hjälp att testa era anställda hör av er med företagsnamn, antal anställda, adress och kontaktinformation så återkopplar vi inom kort. Vi har ett stort nätverk som kan hjälpa till med detta.

Tack! Vi har mottagit ditt meddelande. Vi återkopplar inom kort.