Antikroppstest

Säkraste resultatet i dagsläget.

Antikroppstest

Antikroppstest


Girl in a jacket

Laboratorietester har högre säkerhet än snabbtest men kräver venös blodprovstagning och har en betydligt längre svarstid, mellan 2-5 arbetsdagar.

Testet tas venöst, dvs. blodprov tas i armen av behörig sjukvårdspersonal. Provet skickas sedan till ett medicinsk laboratorium. Testet påvisar förekomst av antikroppar (IgG och IgM) och kan ge dig svar på frågan om du har haft Covid-19 och om din kropp har utvecklat antikroppar eller inte.

I dagsläget sker detta endast i begränsad skala och inget vi erbjuder allmänheten.
Skulle intresset öka markant kommer vi överväga att skala upp det här men i dagsläget märker vi störst intresse på snabbtesterna.

Snabbtester är fortfarande det snabbaste och smidigaste alternativet med en säkerhet på runt 96%. För företag som vill testa sina anställda kan det bli tidskrävande om alla ska ta sig till en klinik och utföra venöst blodprov. Vill man ha ytterligare säkerhet så kan man istället utföra två snabbtester då risken att två tester med 96% säkerhet skulle visa fel är minimal.

Covid-19 IgM / IgG Snabbtest

Testet ger ett snabbt resultat (2-15 minuter).


LÄS MER OM SNABBTEST