Antigentest Covid-19

Mäter pågående infektion med Covid-19 och ger ett snabbt svar på 15 minuter. Sensitivitet 95% och specificitet på 99,2%.

Antigentest Covid-19

Test för att mäta pågående infektion med Covid-19 (antigen)


Det är ett patientnära sk PoC test som mäter pågående infektion med Covid-19 och ger ett snabbt svar på 15 minuter. Testet är utvecklat för professionellt bruk (sk IVD test) och måste därför utföras av utbildad vårdpersonal. Testet är CE-märkt och godkänt för användning i Europa.

Med antigentester så ger det företag en extra smittskyddsåtgärd i form av testning som ger resultat på plats direkt och man inte behöver vänta ett eller flera dygn på resultatet.

Sensitiviteten (känsligheten) för detta test 95%. Ett test med låg sensitivitet har en hög andel falska negativa svar.

Specificitet (träffsäkerheten) för detta test är 99,2% Ett test med hög specificitet har en låg andel falska positiva svar.

Testet ligger över Folkhälsomyndighetens riktlinjer för prestandakrav av antigentester.

Känslighet och specificitet är två mått som används för att beskriva ett tests egenskaper. Känsligheten anger andelen testade personer, med covid-19 virus, som kommer att få ett positivt svar. Specificiteten (träffsäkerheten) är andelen testade personer, utan covid-19 virus, som kommer få ett negativt svar.

Det finns inga snabbtester som har 100% på både sensitivitet och specificitet utan man måste alltid kompromissa på någon av dessa.

Ett test som undviker både falskt positiva resultat och falskt negativa resultat har både hög sensitivitet och hög specificitet, men i praktiken tvingas man ofta välja mellan sensitivitet och specificitet vid utformning av en testmetod.

Läs mer om antigentester på Folkhälsomyndighetens hemsida (PDF).

Test för att mäta pågående infektion med Covid-19 (antigen)

Intresserad av att beställa?

Testerna finns i lager för omgående leverans.


BESTÄLL IDAG
Antigen

Vad är ett antigen?


Vårt mänskliga immunsystem arbetar efter en enkel grundprincip: Allt protein i kroppen som inte kodas av dina egna gener kommer troligen från en patogen och bör fångas och förstöras.

När immunsystemet upptäcker ett främmande protein skapar dina vita blodkroppar, särskilt dina B-celler, antikroppar för att fånga och förstöra dessa proteiner. Antikroppar är Y-formade proteiner som använder armarna som gripare för främmande proteiner. Den första omgången av antikroppar är inte särskilt anpassade till formen på ett nytt invaderande protein, men varje gång vita blodkroppar skapar nya antikroppar, justerar de formen på antikroppsfångaren tills den passar proteinet mycket bra.

Det främmande proteinet som utlöser denna process kallas ”anti-gen” eftersom det är en antikroppsgenerator.

Hur fungerar ett antigentest?

Antigentester letar helt enkelt efter antigener. För att identifiera dessa antigener använder antigentester antikroppar.

Liksom testet som diagnostiserar influensa använder SARS-CoV-2-antigen-testet antikroppar som produceras i djur för att jaga efter proteiner inbäddade i coronavirusytan. Om antikropparna upptäcker virusproteiner i ett prov har personen med stor sannolikhet coronavirus.

Ett antigentest för SARS-CoV-2 börjar med att man samlar in ett slemprov från baksidan av en persons hals eller näsa med en provtagningspinne. Denna pinne doppar man sedan i en vätska för att lösa upp slem och frigöra viruset. Vätskan droppas sedan i en testkassett som är belagd med antikroppar. Dessa antikroppar sitter fast längs plattan/membranet på testkassetten och “fångar tag i” alla coronavirusproteiner som finns i provet och ett streck uppstår vid T markeringen på kassetten om det finns mätbara antigener.

Vad är ett antigen?

Vilka fördelar finns det med antigentester


De viktigaste fördelarna med antigentest är att de är mycket snabbare och lättare att utföra än de traditionella PCR tester som idag används brett. PCR-test, letar efter viralt RNA och är för närvarande det vanligaste sättet att testa för en aktiv SARS-CoV-2-infektion. PCR tester har bättre träffsäkerhet än antigentester men svaren kan ibland dröja flera dagar då de skickas till laboratorier för analys. Under denna tid förloras viktig tid då sjuka personer kan smitta andra.

Vilka nackdelar finns det med antigentester?

Vad antigentester vinner i snabbhet och användarvänlighet förlorar de i noggrannhet! Detta gäller generellt för alla antigentester oavsett fabrikat.

Då antigentesterna letar efter direkt bevis på viruset måste det finnas tillräckligt många virusproteiner tillgängliga för att få ett detekterbart resultat. Om ett prov inte har tillräckligt med virus eller en person har en låggradig infektion kan testet ge ett falskt negativt resultat.

Antigentesternas snabbhet kommer medverka till att tillhandahålla snabbare diagnoser men på grund av den risken för falska negativa svar skall man alltid vara försiktig med hur man tolkar resultaten av antigentester, där testpersonens kliniska bild samt andra testerresultat (PCR-test och antikroppar för Covid-19) också skall vägas in och beaktas.

Dock kan man pga antigentestesternas höga specificitet känna sig trygg i att ett positivt svar på antigen med största sannolikhet även är positivt i verkligheten!