Covid-19 + Influensa A & B Antigen

Covid-19 + Influensa A & B Antigen kombo snabbtest. Ett test – två resultat.

Features

Influensa, Covid-19 eller en jobbig förkylning?


Det är mycket svårt att skilja mellan influensa, covid-19 och en förkylning med hjälp av enbart symtom. Influensa startar ofta väldigt snabbt och ger i ofta hög feber, värk i huvudet och kroppen och man kan känna sig utmattad. Förkylning har ofta ett långsammare förlopp med snuva med rinnande eller tät näsa, hosta och nysningar. Covid-19 kan yttra sig på alla sätt som både influensa och förkylning gör.

Vi erbjuder nu ett SARS-CoV-2 + Influensa A & B Antigen Kombo snabbtest (PoC) som är en kromatografisk immunanalys för snabb kvalitativ detektion av SARS-CoV-2, influensa A & B-antigen i nasofarynxprov.

Testet är avsett att hjälpa till med snabb differentiell diagnos av SARS-CoV-2, influensa A & B-infektioner.

Testet är utvecklat för professionellt bruk (sk IVD test) och måste utföras av utbildad vårdpersonal. Testet är CE-märkt och godkänt för användning i Europa.

Testsvar inom 10 minuter.

Influensa, Covid-19 eller en jobbig förkylning?

Antigen

Vad är ett antigen?


Vårt mänskliga immunsystem arbetar efter en enkel grundprincip: Allt protein i kroppen som inte kodas av dina egna gener kommer troligen från en patogen och bör fångas och förstöras.

När immunsystemet upptäcker ett främmande protein skapar dina vita blodkroppar, särskilt dina B-celler, antikroppar för att fånga och förstöra dessa proteiner. Antikroppar är Y-formade proteiner som använder armarna som gripare för främmande proteiner. Den första omgången av antikroppar är inte särskilt anpassade till formen på ett nytt invaderande protein, men varje gång vita blodkroppar skapar nya antikroppar, justerar de formen på antikroppsfångaren tills den passar proteinet mycket bra.

Det främmande proteinet som utlöser denna process kallas ”anti-gen” eftersom det är en antikroppsgenerator.

Hur fungerar ett antigentest?

Antigentester letar helt enkelt efter antigener. För att identifiera dessa antigener använder antigentester antikroppar.

Liksom testet som diagnostiserar influensa använder SARS-CoV-2-antigen-testet antikroppar som produceras i djur för att jaga efter proteiner inbäddade i coronavirusytan. Om antikropparna upptäcker virusproteiner i ett prov har personen med stor sannolikhet coronavirus.

Ett antigentest för SARS-CoV-2 börjar med att man samlar in ett slemprov från baksidan av en persons hals eller näsa med en provtagningspinne. Denna pinne doppar man sedan i en vätska för att lösa upp slem och frigöra viruset. Vätskan droppas sedan i en testkassett som är belagd med antikroppar. Dessa antikroppar sitter fast längs plattan/membranet på testkassetten och “fångar tag i” alla coronavirusproteiner som finns i provet och ett streck uppstår vid T markeringen på kassetten om det finns mätbara antigener.

Vad är ett antigen?

Vilka fördelar finns det med antigentester


De viktigaste fördelarna med antigentest är att de är mycket snabbare och lättare att utföra än de traditionella PCR tester som idag används brett. PCR-test, letar efter viralt RNA och är för närvarande det vanligaste sättet att testa för en aktiv SARS-CoV-2-infektion. PCR tester har bättre träffsäkerhet än antigentester men svaren kan ibland dröja flera dagar då de skickas till laboratorier för analys. Under denna tid förloras viktig tid då sjuka personer kan smitta andra.

Vilka nackdelar finns det med antigentester?

Vad antigentester vinner i snabbhet och användarvänlighet förlorar de i noggrannhet! Detta gäller generellt för alla antigentester oavsett fabrikat.

Då antigentesterna letar efter direkt bevis på viruset måste det finnas tillräckligt många virusproteiner tillgängliga för att få ett detekterbart resultat. Om ett prov inte har tillräckligt med virus eller en person har en låggradig infektion kan testet ge ett falskt negativt resultat.

Antigentesternas snabbhet kommer medverka till att tillhandahålla snabbare diagnoser men på grund av den risken för falska negativa svar skall man alltid vara försiktig med hur man tolkar resultaten av antigentester, där testpersonens kliniska bild samt andra testerresultat (PCR-test och antikroppar för Covid-19) också skall vägas in och beaktas.

Dock kan man pga antigentestesternas höga specificitet känna sig trygg i att ett positivt svar på antigen med största sannolikhet även är positivt i verkligheten!

Vilka fördelar finns det med antigentester

Intresserad av det här snabbtestet?


Förhandsboka er leverans nu. Preliminär leverans runt årsskiftet.

Vi har mottagit din förfrågan. Vi återkommer inom kort.