Effektiva verktyg mot Covid-19


Effektiva verktyg mot Covid-19


Vi kommer till er arbetsplats och testar personalen. Svar direkt på plats. Skapa trygghet och reducera risken för smittspridning.

Vi kommer till er arbetsplats och testar personalen. Svar direkt på plats. Skapa trygghet och reducera risken för smittspridning.BOKA REDAN IDAG
Trygghet för dig som kund

Certifierat vårdföretag


Som kund kan du vara trygg med Lifelab. Vi är ett certifierat och auktoriserat vårdföretag enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt uppdrag är att erbjuda lösningar för att motverka smittspridning och skapa tryggare arbetsplatser. Vår samlade vårderfarenhet ihop med ansluten läkare ger oss många fördelar i den osäkerhet som nu råder i samhället.

Certifierat vårdföretag

Antigentest för Covid-19

Det är ett patientnära sk PoC test som mäter pågående Covid-19 sjukdom och ger ett snabbt svar på 15 minuter. Testet är utvecklat för professionellt bruk (sk IVD test) och måste utföras av utbildad vårdpersonal. Testet är CE-märkt och godkänt för användning i Europa. Sensitivitet 95% och specificitet på 99,2% vilket ligger över Folkhälsomyndighetens riktlinjer för prestandakrav av antigentester.

Med antigentester så ger det företag en extra smittskyddsåtgärd i form av testning som ger resultat på plats direkt och man inte behöver vänta ett dygn eller två på resultatet.

Läs mer om antigentester på Folkhälsomyndighetens hemsida (extern länk).


BESTÄLL Antigentest NU
ANTIKROPPSTEST

Covid-19 snabbtest för professionellt bruk (IVD, in vitro diagnostik)


Vi erbjuder ett högkvalitativt antikroppstest för Covid-19 (IgM och IgG). Detta är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD) som visar om man har antikroppar för Covid-19.

VIDEO

Göteborgs-Posten på besök


Tidningen Göteborgs-Posten besökte oss på kontoret och då passade vi på att demonstrera hur våra antikroppstester för Covid-19 fungerar.

Om oss

Vad vi gör


Det började med att vi själva kände stor oro redan i februari för våra anställda och började scanna av marknaden för antikroppstester sk IVD tester för Covid-19 och under våren har vi jämfört och validerat flera olika fabrikat från stora tillverkare. Främst erbjöd vi testerna till våra anställda men nu erbjuder vi även dessa antikroppstester till företag, hälso- och sjukvården.

Vi på Lifelab anser att det är nödvändigt att försöka hjälpa till i den samhällskris som råder.

Just nu är ovissheten mycket stor kring vilka som är eller har varit bärare av Covid-19. Detta leder bland annat till att många företag har svårt att lösa sin personalsituation vilket är påtagligt inte minst i hälso- och sjukvården.

I den samhällsekonomiska kris som vi befinner oss i gäller det att bidra till att denna utveckling stannar av och inte blir värre. Genom att tidigt kunna erbjuda de sjuksköterskor som är anställda hos oss att testa sig för antikroppar mot Covid-19 insåg vi snabbt vilka positiva effekter resultaten av dessa tester faktiskt har.

Tack vare detta bestämde vi oss för att gå vidare och erbjuda hälso- och sjukvården samma kvalitativa tester (IVD) som redan finns och används brett runt om i världen.